Gas Engine Oil MG 40-Extra LA

Tüm performans aralıklarındaki doğal gaz ve özel gaz operasyonları için mineral yağ bazlı (Kükürt içeriği % 0.6'ya kadar) yüksek performanslı gaz motor yağı, düșük kül özelliği, eğer formaldehitin oksidasyonu için katalitik konvertör uygulanırsa kullanımı uygundur