Gas Engine Oil MG 40-Extra Plus

Çok yüksek alkali rezervli mineral bazlı, denenmiș ve test edilmiș yüksek performanslı gaz motor yağı, özel gazlarla (biyogaz, atık gaz, çöp gazı, maden gazı) çalıșan kombine ısı ve enerji santrallerindeki uygulamalar için