LUBRATECH LIMO EP 2 - VG 120

Ciddi şekilde hidro-işlem görmüş mineral baz yağ bazlı lityum 12 ‐ hidroksi‐ stearat kalınlaştırılmış yağlama gresidir. Gres, antioksidanlar, pas ve korozyon inhibitörleri, su direnci ve mekanik stabilite arttırıcılar ve EP / AW katkı maddelerinin yanı sıra katı bir yağlayıcı görevi gören% 3 Molibden disülfür içerir. Ürün, verilen sıcaklık aralığında çeşitli uygulamalarda kullanılabilen çok amaçlı bir EP gresidir.