Mould Release Oil F 10

Ahșap veya çelikten yapılmıș ya da plastik ile kaplı kalıplar için mineral yağ bazlı, su ile karıșmayan ve solvent içermeyen kalıp ayırıcı yağ, özellikle düșük sıcaklıklarda spreylenebilen çıplak beto