LUBRATECH CLASS 1005-1032-1050-1110-1150

Yüksek katkı miktarının gerekmediği, ekonomik yağlamanın ön planda olduğu tatbikatlarda kullanılırlar.
Aşınmış motorlar, bazı dişli kutuları ve kompresör tipleri için uygundur. Yüksek viskozite indeksli, parafinik madeni yağlardır.